thumbnail

2. Charakteryzowanie surowców i materiałów pomocniczych

Poradnik dla ucznia „Charakteryzowanie surowców i materiałów pomocniczych” pomoże Ci w zdobyciu wiadomości i ukształtowaniu umiejętności zgodnie z założeniami tej jednostki modułowej. Obejmuje ona treści dotyczące znaczenia i roli żywności, składników pokarmowych w niej zawartych oraz podstawowych pojęć związanych z jej produkcją, a także surowców i materiałów pomocniczych stosowanych w przetwarzaniu żywności.
2 from Dorotazzz
thumbnail

3. Charakteryzowanie maszyn i urządzeń

Poradnik ten może okazać się dla Ciebie pomocny w przyswojeniu ogólnych zagadnień związanych z charakteryzowaniem maszyn i urządzeń. Poradnik zawiera ogólne wiadomości dotyczące informacji technicznej, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle spożywczym oraz eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji, aparatury kontrolno - pomiarowej.

3 from Dorotazzz
thumbnail

5. Przygotowanie produkcji cukierniczej

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o przygotowaniu produkcji cukierniczej, z uwzględnieniem kierunków rozwoju cukiernictwa, struktury organizacyjnej zakładu, norm, receptur, dokumentacji produkcyjnej i rozliczeniowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów jakości.


5 from Dorotazzz
thumbnail

6. Przygotowanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów cukierniczych

Poradnik dla ucznia „Przygotowanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów cukierniczych” pomoże Ci w zdobyciu wiadomości i ukształtowaniu umiejętności zgodnie z założeniami tej jednostki modułowej. Obejmuje ona treści dotyczące dobierania, oceny oraz przygotowania surowców i materiałów pomocniczych do produkcji cukierniczej.

6 from Dorotazzz
Projekt i realizacja: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.